අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.11.06 | Ada Derana Prime Time News BulletinAda Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2021.11.06
අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.11.06

0:00 – සිරස්තල​ | Headlines

02:16 – අපි ඒ විප්ලවීය වෙනස අනිවාර්යයෙන්ම සිදුකරනවා – ජනපති | President vows to make revolutionary change to provide non-toxic diet to people

11:02 – කොවිඩ් එන්නතේ බල බිඳෙයි ද ?

14:50 – රක්ෂණයක් වෙනුවෙන් විශ්‍රාම වැටුපෙන් මුදල් කපයි? | Monthly premium charged from pensioners for Agrahara Insurance Benefits?

18:02 – සතොස කොන්දේසි ඉවත් කරයි | Condition imposed on Sathosa consumers for buying essential items removed

21:13 – බාප්පට සමාන කළ පොහොට්ටුව | Maithripala hints he is unwilling to submit to SLPP

23:02 – පොහොර අපේක්ෂාවෙන් වගා අරඹන ගොවීන්…

26:21 – ගමන් මල්ලෙන් හමුවූ කාන්තා මළ සිරුරේ සිද්ධියට දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට | Two arrested over female body found in traveling bag at Sapugaskanda

28:23 – පුවත් කෙටියෙන් | News In Brief

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video –
#adaderana #derananews #derana655pmnews #news #srilanka #live