හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-23හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-23
Web: www.hirunews.lk
#HiruNews #HiruNews655PM #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital

15 comments

  1. Aragala karuwan mokada mea horunwath gennagena saakachcha pawathanne rahumanlawa okanemeine nidahas aragale kiyanne nirpaksika aragalayanam horunawa lankanogatha yuthui

  2. ලෝක ජනගහනය මරලා යුදෙව් ලෝක රාජ්‍ය හදන සැලසුම පටන් ගත්තේ 2020 ඉදලා. බුදුදහම යොදාගෙන එක මාසෙන් සිංහලදීපය එක මාසෙන් ලොකේ දියුණුම රට කරමු.යුදෙව් /imf බොරු බටහිර අධ්‍යාපන ක්‍රමය කඩලා.වගාකරලා.🔥🔥🔥🌴🌴🌴

  3. එන්න ටෙලිග්රෑම් "සිංහල ජාතික එකමුතුව චැනල් එකට"මාසෙන් ලංකාව ලෝකේ දියුණුම රට කරගමු.බුදුදහම යොදාගෙන.🔥🔥🔥🌴🌴🌴

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *