අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.05.09 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2022.05.09 අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.05.09 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana655pmnews #srilanka #live

Geo News Headlines 12 AM | PRIME TIME HEADLINE | ISPR | PDM | | 6th February 2022

#GeoHeadlines 12 AM| 6th February 2022 | #GEONEWS Watch Geo News LiveStream: For More Videos Subscribe – Visit our Website for More Latest Update – #GeoNews #BreakingNews #PakistanNews

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.11.06 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2021.11.06 අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.11.06 0:00 – සිරස්තල​ | Headlines 02:16 – අපි ඒ විප්ලවීය වෙනස අනිවාර්යයෙන්ම සිදුකරනවා – ජනපති | President vows to make revolutionary change to provide non-toxic diet to people 11:02 – කොවිඩ් එන්නතේ බල බිඳෙයි ද ? 14:50… Continue reading අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.11.06 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.21 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 06.55 pm – 2021.10.21 අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.21 0:00 – සිරස්තල​ | Headlines 2:15 – මෙරටින් වාර්තා වූ ප්‍රථම සය නිවුන් දරු උපත… | The first ever sextuplets born in Sri Lanka 5:42 – ගුරු වර්ජනය මැද පාසල් ආ දරුවෝ… | Primary students return… Continue reading අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.21 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Geo Headlines 09 PM | PRIME TIME HEADLINE | 30th October 2021

#GeoHeadlines 09 PM | 30th October 2021 | #GEONEWS Watch Geo News LiveStream: For More Videos Subscribe – Visit our Website for More Latest Update – #GeoNews #BreakingNews #PakistanNews

ARY News | Prime Time Headlines | 12 AM | 31st October 2021

#PMImranKhan #NooruHaqQadri #TLPProtest #PAKvsAFG #AsfiAli #ICCT20WorldCup2021 #Dengue #OGRA #PetrolPrice #ARYNewsHeadlines PM IMRAN KHAN’S ADDRESS TO NATION POSTPONED. HOME DEPARTMENT EASES CORONA RESTRICTIONS IN SINDH. ISLAMABAD AMONG FOUR BEST VACCINATED CITIES IN COUNTRY’ SAYS NCOC. FIA ARRESTS DG OIL, ASSISTANT DIRECTOR, OTHERS IN PETROL CRISIS CASE. RESCUED STRANDED CARGO SHIP PREPARING TO LEAVE KARACHI PORT. IHC… Continue reading ARY News | Prime Time Headlines | 12 AM | 31st October 2021

Pratidin Live | 26 July 2021 | Prime Time | 7PM Bulletin | OTV | Odisha TV

OdishaTV is Odisha’s no 1 News Channel. OTV being the first private satellite TV channel in Odisha carries the onus of charting a course that behoves its pioneering efforts. Accordingly its charter objectives are FREE, FAIR and UNBIASED. OTV delivers reliable information across all platforms: TV, Internet and Mobile. Stay tuned for all the breaking… Continue reading Pratidin Live | 26 July 2021 | Prime Time | 7PM Bulletin | OTV | Odisha TV

ARY News | Prime Time Headlines | 9 AM | 26th July 2021

#ARYNewsHeadlines #PTI #AJKElections2021 #AzadKashmirElection #ISPRNews #Pakistannews Official Facebook: Official Twitter: Official Instagram: Website: Watch ARY NEWS LIVE: Listen Live: Listen Top of the hour Headlines, Bulletins & Programs: #ARYNews ARY News Official Youtube Channel. For more videos, subscribe to our channel and for suggestions please use the comment section.

ARY News | Prime Time Headlines | 12 AM | 26th July 2021

#AJKElections #PMImranKhan #KashmirElections2021 #AttaTarar #ISPR LIVE UPDATES: PTI CLINCHES 14 SEATS AS VOTE COUNT UNDERWAY IN HOTLY CONTESTED AJK ELECTIONS TRAFFIC POLICE COUNSEL KEEPING EXTRA FUEL AS TOURIST INFLUX CHOKES KAGHAN Official Facebook: Official Twitter: Official Instagram: Website: Watch ARY NEWS LIVE: Listen Live: Listen Top of the hour Headlines, Bulletins & Programs: #ARYNews ARY… Continue reading ARY News | Prime Time Headlines | 12 AM | 26th July 2021

ARY News | Prime Time Headlines | 6 PM | 31 July 2021

#AsadUmar #NCOC #Lockdown #ImranIsmail #FawadChaudhry #MurtazaWahab #SindhGovt #ARYNewsHeadlines PILLION RIDING BAN LIFTED AS SINDH GOVT EASES LOCKDOWN RESTRICTIONS. MARKETS CLOSED, PUBLIC TRANSPORT SUSPENDED AS LOCKDOWN ENFORCED IN KARACHI. PM KHAN COMMENDS FBR ON RECORD TAX COLLECTION OF RS410B IN JULY. COVID-19 POSITIVITY RATIO RISES TO 8.46% IN PAKISTAN. SINDH GOVT IMPOSES PROVINCE-WIDE LOCKDOWN AFTER SURGE… Continue reading ARY News | Prime Time Headlines | 6 PM | 31 July 2021