අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.08.18 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2022.08.18 අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.08.18 අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: Link: අද දෙරණ Telegram Channel එකට මෙතැනින් පිවිසෙන්න Link: අද දෙරණ YouTube චැනලයට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #srilankanewstamiltoday #live… Continue reading අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.08.18 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.05.10 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2022.05.10 අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.05.10 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana655pmnews #srilanka #live

"Derana Aruna | දෙරණ අරුණ | Sri Lanka's Breakfast Show -2022.05.18-TV Derana"

“Derana Aruna | දෙරණ අරුණ | Sri Lanka’s Breakfast Show -2022.05.18-TV Derana” This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #Derana_Aruna #srilanka #live

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.05.09 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2022.05.09 අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.05.09 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana655pmnews #srilanka #live

Hindi News Live: आपके शहर, आपके राज्य की 100 बड़ी खबरें | 100 Shahar 100 Khabar | Latest News

बिहार में RRB-NTPC एग्जाम को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. छात्रों ने आज बिहार में बंद बुलाया है. इसे कई राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन भी दिया है. आरजेडी, जन अधिकार पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ने अपना समर्थन दिया है. #UPElection2022 #BiharStudentProtest #BiharNews आजतक के साथ देखिये देश-विदेश की सभी… Continue reading Hindi News Live: आपके शहर, आपके राज्य की 100 बड़ी खबरें | 100 Shahar 100 Khabar | Latest News

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.11.06 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2021.11.06 අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.11.06 0:00 – සිරස්තල​ | Headlines 02:16 – අපි ඒ විප්ලවීය වෙනස අනිවාර්යයෙන්ම සිදුකරනවා – ජනපති | President vows to make revolutionary change to provide non-toxic diet to people 11:02 – කොවිඩ් එන්නතේ බල බිඳෙයි ද ? 14:50… Continue reading අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.11.06 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.21 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana Prime Time News Bulletin 06.55 pm – 2021.10.21 අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.21 0:00 – සිරස්තල​ | Headlines 2:15 – මෙරටින් වාර්තා වූ ප්‍රථම සය නිවුන් දරු උපත… | The first ever sextuplets born in Sri Lanka 5:42 – ගුරු වර්ජනය මැද පාසල් ආ දරුවෝ… | Primary students return… Continue reading අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.21 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Sydney won't know health impact of anti-lockdown protests for a week: NSW Premier | 9 News Australia

New South Wales Premier Gladys Berejiklian discusses the anti-lockdown protests in Sydney over the weekend, and potential extension to current restrictions across the city. Subscribe and 🔔: | Get more breaking news at 9News.com.au: Join 9News for the latest in news and events that affect you in your local city, as well as news from… Continue reading Sydney won't know health impact of anti-lockdown protests for a week: NSW Premier | 9 News Australia